Project No: 511579-LLP-2010-LT-KA3-KA3MP
01.01.2011 - 30.06.2013

Електронно ръководство „Управление на е-менторинга по въпросите, свързани със заетостта“

Въведение

 e-MENTORING PROCESS: virtual learning for registered users  3M ACTORS: Self-directed learning on e-Mentoring process  MENTEE: Self-directed learning on employability  MENTEE: Self-directed learning on enterpreneurship  SOCIAL NETWORKS: for Manager, Mentor, Mentee